Styrene for klubb og elite

Her er styrene i Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball

Vålerenga Fotball Elite (VFE)

Styrets leder: Thomas Baardseng 
Nestleder: Eli Landsem
Styremedlem: Tuva Ørbeck Sørheim
Styremedlem: Hallstein Bjercke
Varamedlem: Hanna Scjebstad Weigård

Elitestyret 2017 - Fra venstre: Hanna Skjebstad Weigård, Thomas Baardseng, Eli Landsem
Elitestyret 2017 - Fra venstre: Hanna Skjebstad Weigård, Thomas Baardseng, Eli Landsem

Vålerenga Fotball (VF)

Styrets leder: Tom Krøning
Nestleder: Charlotte Halle
Styremedlem: Jimmy Munkvold
Styremedlem: Runar Kvernen
Styremedlem:
Jon Egil Strand
Varamedlem: Jens August Dalsegg

Fotballstyret 2017 - Stående fra venstre: Jens August Dalsegg, Jon Egil Strand, Runar Kvernen, Tom Krøning, Jimmy Munkvold, Karin Yrvin, Charlotte Halle
Fotballstyret 2017 - Stående fra venstre: Jens August Dalsegg, Jon Egil Strand, Runar Kvernen, Tom Krøning, Jimmy Munkvold, Karin Yrvin, Charlotte Halle

Leder i kontrollkomiteen: Odd Skarheim

Vålerenga Fotball AS

Styrets leder: Erling Lind
Styremedlem: Tor Olav Trøim
Styremedlem: Thomas Baardseng
Styremedlem:
Bjørn Gunnar Rosvoll
Styremedlem:
Eli Landsem
Varamedlem:
Jon Håkon Pran

Annonse: