Media

Presseinformasjon til Vålerengas hjemmekamper i 2017-sesongen.

Alle som ønsker adgang til vår pressetribune for å jobbe på Ullevaal Stadion i forbindelse med våre hjemmekamper må søke om akkreditering på forhånd.

Søknadsfrist for akkreditering

Søknaden sendes via mail: media@vif.no. Mailen må være oss i hende minst 4 (fire) dager før kampstart. De som ikke har sendt sin akkrediteringsforespørsel innen fristen må påregne å bli henvist til tribuneplass. Dette bl.a av hensyn til vår presseservice på pressetribunen.

Informasjon som må være med i mailen er:

  • Navn
  • Kamp
  • Type akkreditering
  • Arbeidsgiver
  • Behov for parkering

Rutiner for presse på Vålerengas kamper

På alle Vålerengas hjemmekamper på Ullevaal stadion skal presse registrere seg på Vålerengas nettsider for forhåndsakkreditering. Dette gjøres ved å følge denne linken, og skal gjøres senest 4 dager før kamp.

Skrivende journalister

Journalister henter sine akkrediteringer i presseluken inngang H på Ullevaal stadion. 

Akkrediteringen gir adgang til følgende steder:

  • Presserom
  • Angitt plass på pressetribune
  • Mixed sone etter kamp
  • Eventuell pressekonferanse

Personer med pressekort som ikke har akkreditert seg på forhånd eller ikke er arbeidende, bes henvende seg i billettluken for en tribunebillett på kampdag.

Fotografer

En fotografs «akkreditering» vil være en grønn fotovest, og gir tilgang til anvist plass på indre bane.

Før kamp kan fotografer oppholde seg på indre bane, i nærheten av spillertunnelen og andre anviste plasser, men aldri på selve spillefeltet. Etter målvalg skal vedkommende ta plass bak reklamen på banens kortside.

Fotografen må da velge hvilken banehalvdel han/hun skal jobbe fra og kan ikke forlate banehalvdel under spillets gang. Først i pausen kan man bytte side hvis ønskelig.

Etter kamp skal fotografen ta seg fra sitt arbeidssted og til arbeidsrom/mixed zone. Dette gjøres via inngang Fotorom fra tribune Telenor nedre. 

Fotografer kan også oppholde seg på fototribunene som er definert som arbeidsplass for fotografer og ENG-team. Disse er plassert bakerst på begge sider av nedre tribunedel.

Innlevering av fotovester
Fotografer må levere inn sine fotovester til vertene ved fotorommet etter kampslutt.

Radio

NRK Radio og P4 har ikke-eksklusive rettigheter. De skal etter kampen foreta sine intervjuer fra mixed zone. Etter avtale kan NRK Radio og P4 foreta intervjuer etter kampslutt fra flashposisjon. Dette avtales og bekreftes i TV-møtet før kamp. Dette forutsetter da følgelig at radio er tilstede i TV-møter for innhenting av slik godkjennelse.

Også lokalradio med samarbeid med Vålerenga og/eller bortelag kan sende kampene live. Akkreditering skjer på vanlig måte i henhold til rutiner.  Kampen kommenteres fra angitt plass (kommentatorboks) og intervjuer etter kamp gjøres i mixed zone. 

«ENG»-Vester

Rettighetshavers personell på indre bane bærer vester merket «ENG». Disse kan oppholde seg på banens kortside under kampens gang. Kun personell som opererer steadycam har mulighet til å oppholde seg langs banens langside under spill.

Steadycam er i kampproduksjon og skal bære FotballMedia-vest. Det samme gjelder kamera 3 operatør. I tillegg skal også en eventuelt pitch-reporter på fast plass på indre bane ha denne vesten. Vesten tas av under TV-intervjuer. 

ENG-vest benyttes av rettighetshavere og de kan kun være i ENG-/fotosonene. ENG har således samme operative arbeidsområde som vanlige stillbildefotografer.

Vedrørende filmopptak

Dersom supportere eller eksterne produksjonsselskaper ønsker å filme supportere på tribunen, må dette søkes om ved en skriftlig beskrivelse av hva slags filmprosjekt det er snakk om.

Arkivretten forvalter NTF/NFF - det betyr at dersom man får ja til filming av supportere i en aktuell kamp - skal ikke bildene brukes utover avtalt formål. I utgangspunktet skal eventuell filming skje fra ENG-sone bak mål.

Presserommet

Presserommet er i første etasje inngang H via presseluken. Her finnes direkte utgang til tribune som skal benyttes. Presserommet er åpent og kan benyttes i inntil 2 timer etter kampslutt. 

Pressebilletter

Medlemmer i Norske Sportsjournalisters Forening har krav på 1 billett til arrangementet hvis de ikke er på jobb. Av hensyn til klubb og arbeidende presse skal fribillett fortrinnsvis være på vanlig tribune. Øvrige pressekort har ingen krav på fribillett. 

Parkering

Egne plasser for presse på Bergbanen. Tidlig og sent i sesong hvor Bergbanen er isbelagt, vil det blir alternative plasser. Parkeringsbevis for kampene fås ved henvendelse i henhold til rutiner. 

Mixed sone

Mixed sone er i NFF lobbyen etter kampslutt, og er kun for akkreditert presse. Intervju ønsker meldes inn til ansvarlig person fra klubb. 

Trådløst internett

Dette er gratis på Ullevaal Stadion og kode for dette fås i presseluke ved ankomst.

Kontaktinformasjon

Media/Akkreditering/parkering: Tina Wulf – tina.wulf@vif.no - +4748157596
Arrangement/media: Anita Alexandersen – anita@vif.no - +4793233376

 

 

 

 

Annonse: